Oprettet september 2019 af JAAN til brug ved besøg fra en række efterskoler.
De fremmede elever kommer ind i rummet via tangoguest.campusvejle.dk og et fælles brugernavn (fx vies med koden vies102019).