I dette forløb arbejder eleverne med at: 1. Formidle og diskutere grundlæggende samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. 2. Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet. 3. Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen i virksomhederne, herunder de sundheds- og miljømæssige aspekter. 4..Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.